Monday, May 3, 2010

Ciri-ciri Al-Mukminin


Pendidikan adalah satu proses seumur hidup. Untuk melahirkan seorang akauntan, pelajar akan dilatih selama 3 tahun dalam program ijazah perakaunan, begitu jugalah dengan disiplin profesional yang lain. Apatah lagi untuk melahirkan seorang pribadi muslim, ia juga perlu dididik dengan acuan yang benar. Dalam hal ini, untuk melahirkan orang yang beriman, Allah telah mengariskan ciri-cirinya yang perlu dipenuhi.

Allah swt berfirman dalam surah al-Mukminun (1-11) yang bermaksud:
"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (iaitu) orang yang khusyuk dalam solahnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada (berbuatan dan perkataan) yang sia-sia. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak (hamba) yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara solahnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal didalamnya."

Mendekati al-Quran dengan kerendahan hati adalah pra-syarat untuk kita menghayati dan menghazamkan firman Allah dalam hati kita, sehingga ia lahir dalam pribadi kita. Kepada Allah kita mohon petunjukNya.

No comments:

Post a Comment